Tofsvipans Förskola i Lund

Just nu har vi har lediga platser.

Köanmälan
Förskoleverksamhet i Lund sedan 1989

Gemytlig förskola med god personaltäthet

Här blir alla barn sedda, bekräftade och får känna trygghet med varandra, personal och föräldrar

Avdelningar

På Tofsvipan har vi två avdelningar; Glädjen och Lyckan.
Glädjen är vår småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år.
Lyckan är vår avdelning för barn 3-6 år.

På småbarnsavdelningen har vi plats för 12 barn och på avdelningen 3-6 år 20 barn.  

Vi arbetar kontinuerligt med vår grundverksamhet, regler, rutiner och hur vi är mot varandra. Vi lägger stor vikt vid vår värdegrund. Detta gör vi för att skapa en trygghet och vi-känsla i gruppen.

Vi arbetar mycket med vår inom- och utomhusmiljö för att på allra bästa sätt kunna utmana och inspirera barnen i sin utbildning till nyfikenhet, lek och inlärning. Vi arbetar aktivt med att dela barnen i mindre grupper för att kunna se och bekräfta varje enskilt barn.

Vi arbetar i små grupper där barnens behov och intressen ligger till grund för val av projekt/teman.

Vi arbetar och väljer kvalitetsarbeten varje termin där vi granskar vår utbildning lite extra på något utvalt område.

Lyckan

Viktigast på vår förskola är våra kära pedagoger. Många av pedagogerna har jobbat länge på Tofsvipan. Nedan kan du läsa lite mer om de som jobbar på Lyckans avdelning.

Therése

Utbildad förskollärare. Arbetar även som ställföreträdande rektor.

Har arbetat på Tofsvipan sedan 2000.

Brinner för mötet med barnen, att utvecklas och lära tillsammans.

Helena A

Utbildad förskollärare och specialpedagog.

Har arbetat på Tofsvipan sedan 2002.

Tycker om att utmana barnen i utomhuspedagogik.

Petra

Utbildad barnskötare.

Har arbetat på Tofsvipan sedan 2016.

Tycker om att fånga barnens nyfikenhet och se dem växa som individer.

Seyrete

Utbildad barnskötare.

Har arbetat på Tofsvipan sedan 2013.

Älskar arbetet med barn och tycker mycket om att ha en dialog tillsammans med dem.

Glädjen

På en liten förskola känner barnen alla pedagogerna väl. Detta gör att pedagogerna kan byta avdelning och hjälpa till på den andra avdelningen vid behov. Många aktiviteter gör vi tillsammans med alla barnen. På glädjens avdelning har vi dessa underbara pedagorer.

Helena W

Utbildad förskollärare. Arbetar även som ställföreträdande rektor. Har arbetat på Tofsvipan sedan 2001.

Tycker om att ta till vara på barnens nyfikenhet i det vardagliga arbetet.

Gunilla

Utbildad barnskötare.

Har arbetat på Tofsvipan sedan 2016.

Har ett stort musikintresse som gärna delas med barnen på olika sätt.  

Melika

Barnskötare.

Har arbetat på Tofsvipan sedan 2019.

Tycker mycket om skapa och vara kreativ på olika sätt med barnen.

Blandkooperativ

Föräldrarnas roll

Föreningen drivs av en styrelse bestående av 4-6 föräldrar samt 2-3 pedagoger. Rektorn deltar i styrelsens möten och styrelsen sammanträder en gång i månaden.

De medlemmar som inte sitter i styrelsen ingår i någon av grupperna som främst sköter enklare fastighetsskötsel. Varje år genomförs en årsstämma med medlemsmöte och två fixardagar. Deltagande på dessa aktiviteter är obligatoriskt.

Alla familjer betalar en medlemsavgift på 100kr per familj som sedan betalas tillbaka när barnet/barnen slutar på förskolan. Att ha sitt barn på Tofsvipan innebär ett litet merarbete och ger samtidigt en fantastisk möjlighet att få vara delaktig i förskolans verksamhet.

Styrelsen

I styrelsen finns följande roller:

  • Ordförande

  • Vice ordförande

  • Kassör

  • Sekreterare

  • Personalansvarig

  • Fixeriansvarig

Ekonomi

Verksamheten finansieras med kommunala bidrag samt föräldrarnas månadsavgifter. Dessa beräknas på samma sätt som inom Lund kommuns förskoleverksamhet, vilket innebär att maxtaxa tillämpas.

Fixargrupper

Vi i fixargrupperna ansvarar framförallt för våra fixardagar som är två gånger per år. Alla föräldrar bidrar med att fixa innemiljön och utemiljön får våra barn. Det kan vara allt från att klippa buskar, måla eller laga något som är trasigt. På fixardagarna passar vi även på att grilla och umgås tillsammans med både barn och vuxna.

Köanmälan

För att ställa ditt barn i kö, vänligen fyll i nedan formulär.
Barnets namn Barnets födelsedatum Namn på vårdnadshavare 1 E-post till vårdnadshavare 1 Telefonnummer till vårdnadshavare 1 Adress Postnummer Ort Plats önskas Har redan syskon på Tofsvipan? Namn på syskon på Tofsvipan Namn på vårdnadshavare 2 E-post till vårdnadshavare 2 Telefonnummer till vårdnadsavare 2 Övrig information Skicka in

Kontakta oss

Du är hjärtligt välkommen att hälsa på hos oss. Ta kontakt med rektor innan så vi vet att ni kommer. Enklast att nå oss är via telefon eller e-post.

Runslingan 5 
224 77 Lund

Glädjen: 0733 15 78 18 
Lyckan: 0733 56 65 78
Rektor: 0709 24 11 89 

Rektor: rektor@tofsvipan.nu
Ordförande: ordforande@tofsvipan.nu
Köansvarig: ko@tofsvipan.nu 

Måndag-fredag: 7:00-17:00